søndag 13. desember 2015

September - tid for avskjed


Vi har fått hatt mora vår lenge, i februar fylte ho 92 år. Ho har vore viktig for oss, både i oppveksten og seinare. Ho lærte oss forskjell på rett og gale, rettferdssansen hennar har alltid vore sterk, det same kan ein seie om omtanken hennar for alle som ikkje hadde det så bra.

For borneborna har ho også vore ein sentral person, på litt ulikt vis, alt etter når i livet hennar dei kom til.

Dei seinare åra har ho vore sjuk, Alzheimer og demens gjorde det umulig for henne å bu heime, så  i vel fire år har ho budd på institusjon.

Humor, språkleg interesse og ein utruleg evne til å finne det rette sitatet eller uttrykket til ei kvar tid har vore  kjenneteiknet til mor i alle år, også etter at ho vart sjuk. Vi veit litt om denne sjukdommen, om personlegdomsendring og depresjon som fylgjer med, derfor har det vore veldig godt for oss pårørande at ho ikkje har vore bitter eller aggressiv, og at kjenneteikna som eg har nemt var med henne heile tida. Ho som i alle år hadde ein hugs som ingen andre, rista berre resignert på hovudet og sa at no hadde hugsen hennar reist på ferie når vi spurde etter kvardagslege ting og ho ikkje kunne svare på det.

I januar i år døydde eldstesonen hennar brått. I starten verka det som om dette faktumet ikkje gjekk inn, ho såg heilt upåverka ut, men dagen før han skulle gravleggast viste det seg at ho ho hadde forstått det, då spurde ho brått om han hadde vore sjuk lenge og om han hadde hatt det vondt. Frå då av kunne vi sjå at ho endra personlegdom. Ho vart stillare, trøyttare, og matlysta forsvann litt etter litt. Ho viste stadiig mindre interesse for det som skjedde rundt henne, det var ikkje alltid at ho kjende att borneborna når dei kom på besøk, og ho kunne rote med at vi borna var syskjena hennar,

I starten på august, medan vi var på veg heim frå Koster, kom meldinga om at mor var dårleg, blodsukkeret hennar var skyhøgt og ho hadde høgt blodtrykk. Vi var innstilte på at dette kunne vere slutten , men alt dagen etter sat ho i stolen sin då Oskar og foreldra var på besøk, ho tøysa med Oskar og var tilsynelatande i god form.

Men noko alvorleg hadde skjedd, merka vi, ho sa merkelege ting, og ho var skeiv i ansiktet, blodsukkeret nok hadde vore høgt over lang tid slik at det hadde gjort skade hjernen hennar.

Ofte når vi kom på besøk på ettermiddagen i løpet av august og september, låg ho til sengs eller ho sat og sov i stolen sin. Vi fekk også vite at ho låg lenge utover formiddagen, og  at ho gjerne fekk servert frukosten på senga.

Så, i slutten av september fekk vi beskjed om at dei hadde bestilt lege til mor, dei ville ha nokon av hennar næraste der når legen kom. Dagen før, og også denne dagen hadde ho hatt pustestopp som varte opp til tretti sekund. Ho ville ikkje ha mat eller medisinar, og ho ville knapt nok drikke vatn. Legen var klar på at dette var begynnelsen til slutten.

Då mobilserte vi som storfamilie, målet var at mor ikkje skulle kjenne seg åleine i denne perioden, vi av borna hennar som kunne, gjorde avtale om å vere hos henne på skift, dei fyrste nettene vart vi rådde til å fare heim og sove, og vi valde å stole på ekspertisen og fylgje rådet. Borneborna som bur nær nok troppa opp, både ein og fleire gongar, oldeborna kom, og svigerborna. Vi fekk ikkje så mykje kontakt med mor, berre i korte økter var ho vaken og prata litt.,. Kvar gong ho fekk litt drikke, elller puta vart rista opp, takka ho.
 Sjølv om vi ikkje snakka så mykje med mor, sat vi no der og praten gjekk om kvardagslege og kjende tema. Av og til song vi salmar og songar som vi visste at mor var glad i, der var alltid nokon som ho kunne halde i handa, mange var bortom senga og strauk henne på kinnet eller ga henne ein klem. Både han som var på sjukehus og han som var i USA rakk i mor medan det enno var mulig å få kontakt med henne.

Vi har sett at personalet på ein sjukeheim har mange oppgåver, og dei rekk ikkje alltid over alt dei skulle ha gjort, men vi må berømme dei for korleis dei tek seg av pasientar i siste fasen av livet. Mor vart vaska og stelt,  og ho vart snudd, dei passa godt på at ho ikkje skulle få liggesår. Ho fekk tilbod om mat og medisinar, og dei ga henne drikke så lenge ho klarde å svelgje den, dei siste døgna kunne vi berre væte lepper og tunge med ein vattpinne med jamne mellomrom.

Det var rørande når nokre av personalet som no jobba på andre avdelingar kom for å ta farvel.  Nattsjukepleiarane var ofte innom, ei av dei prioriterte å sitje hos mor og prate ei natt ho var så vaken, då snakka dei om familien og om døden. Ho hadde sagt at ho var ikkje redd for å døy men ho var ikkje heilt klar enno.

Nesten ei veke gjekk utan at mor inntok mat eller medisinar, då fekk vi beskjed om at no var det på tide at nokon av oss var der på natta også. Systra mi og eg melde oss frivillig, så fekk brødrene, og ikkje minst svigerinna vår, Wenche, dele på ”dagvaktene”.

Det er sjølvsagt tungt å vere til stades og vere vitne til at det går stadig nedover med den ein er glad i, men på same tid var det fint å sjå at mor var heilt roleg, pust og puls hadde auka i fart og intensitet, men dei mange symptoma som vi las om i brosjyren om siste fase i livet såg vi lite til, og det vart ikkje nødvendig med opptrapping av smertebehandling eller roande medisinar.

Den fyrste natta sat tanteguten vår, Magnus der saman med oss til langt ut på morgonkvisten, 
så vart det ei natt med berre oss to, men den tredje natta vart  Susanne og Bodil verande saman med oss lenger enn dei hadde planlagt. 
Fleire teikn peika mot at slutten var nær, mor hadde vore så varm og god heilt ut hendene og føtene heile tida, men no breidde kulden seg gradvis, frå hender og føter inn mot hjartet. Vi pakka dyna godt rundt mora vår, endå vi visste at ho ikkje merka noko av kulden. Pusten hennar roa seg ned, hjarteslaga vart svakare og sjeldnare, til livet ebba ut. 
Stilt og fredfullt, nesten umerkeleg drog mor  sitt siste andedrag natt til laurdag 26.september 2015.

1 kommentar: